Palveluni

Toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille kotiin tuotavia palveluita, jotka tukevat heidän kotona pärjäämistään. Toiminta-ajatus on myös auttaa omaishoitajia pitämään heille kuuluvia vapaita.

Alta näet muutamia tarjoamiani palveluita, mutta räätälöimme palvelut aina asiakasta kuunnellen.

Kotisiivoukset

Haluan, että voit nauttia puhtauden tunteesta omassa kotonasi.

Tarjoan laadukasta kotisiivousta ympäristöystävällisillä siivousaineilla. Tuon omat siivousvälineeni sekä aineeni mukanani. Myös ikkunoiden pesu onnistuu.

Kotiapu

Kotihoitoni on asiakaslähtöistä palvelua, jossa panostan henkilökohtaiseen kohtaamiseen, hoivaan ja hoitoon. Hoidan asiakasta kaikki perustarpeet huomioon ottaen ja räätälöin palvelut aina asiakkaan tarpeiden pohjalta. Lääkehoitoa en suorita.

Kotihoitooni voi kuulua seuraavia palveluita: voinnin seuranta, suihkuapu, päivittäisissä toiminnoissa avustaminen, ruoanlaitto, tiski- ja pyykkihuolto.

Omaishoito

Tarjoan omaistaan tai läheistään kotonaan hoitavalle omaishoitajalle järjestämällä vapaata hänen työstään.

Teen eripituisia omaishoidon sijaisuuksia tarpeen mukaan muutaman tunnin käynneistä aina pitempiaikaisiin sopimuksiin. Omaishoidon sijaisuus perustuu yhdessä hoidettavan sekä omaishoitajan kanssa laadittavaan kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Viriketoiminta ja yhteydenpito omaisiin

Viriketoiminta auttaa pitämään mielen virkeänä ja positiivisena. Sosiaalinen aktiivisuus lisää ikäihmisen turvallisuuden tunnetta ja edistää hyvinvointia, erityisesti silloin, kun ikäihmisen lähipiiri on pieni tai arki tuntuu yksinäiseltä. Tutun henkilön säännölliset käynnit ja mielekäs tekeminen lisäävät arkeen hyviä hetkiä asiakkaan ehdoilla. 

Asiakkaan suostumuksella olemme yhdessä asiakkaan kanssa yhteydessä omaisiin puhelimitse tai videopuheluiden välityksellä. 

Kauppapalvelut ja muu apu

Tarjoan kauppa-apua helpottamaan asiakkaan arkea, koska kaupassa käynti voi käydä haastavaksi iän myötä tulevien haasteiden vuoksi (mm. painavat kauppa-kassit, välimatka kauppaan tai muistisairaus). Käyntiin voidaan liittää myös apteekissa käynti.

Luo kotisivut ilmaiseksi!